Berne Erlandsson Personcoach - Medarbetarcoach - Ledarcoach
BERNE
  COACHING
  • Som privatperson får du utveckla ditt personliga välbefinnande – ”eudaimonic well-being” - hållbart över tid
  • Som medarbetare får du utveckla coachande lagarbete och avspänd effektivitet och arbetsglädje
  • Som ledare får du utveckla ditt autentiska ledarskap anpassat till vision, mål och resultatkrav
Berne Erlandsson
Professionell coaching sedan 1991
Jag erbjuder coaching, hypnocoaching, mental träning och emotionell träning för privatpersoner såväl som för företag.
Deutsch
Svenska
design by matissimo.eu