Berne Erlandsson Personcoach - Medarbetarcoach - Ledarcoach
BERNE
  COACHING
Personcoaching
Jag erbjuder coaching för din personliga utveckling kopplad till olika behov, besvär, problem, hinder, kriser, konflikter eller strul.
Företagscoaching
Jag coachar på individ- och organisationsnivå, genomför ledarutvecklings-program för chefer, coachar chefer och nyckelmedarbetare, coachar vid konflikter och strul, coachar långtidssjukskrivna eller medarbetare med frekvent korttidssjukskrivning.
Utbildning
Jag håller föredrag, föreläsningar, driver workshops, kurser, diplom-utbildningar och utvecklingsprogram anpassade till kundens önskemål.
vårt hus