Berne Erlandsson Personcoach - Medarbetarcoach - Ledarcoach
BERNE
  COACHING

Här presenteras tolv kommentarer från kunder och klienter, som fått coaching, hypnocoaching, mental träning och emotionell träning.

trädgården

”Bernes arbetssätt är unikt eftersom han arbetar med klientens utvecklingsbehov. Hans samtalsteknik är fantastiskt bra då han alltid lyckas nå mig på djupet vilket resulterar i att jag kommer i kontakt med mina känslor och framförallt blir jag medveten om vad jag behöver utveckla. Berne har hjälpt mig med min personliga utveckling. Jag har blivit mer medveten om mina tankar och känslor, hittat mitt lugn inom mig även vid svåra situationer som jag dagligen möter i mitt arbete. Mitt kontrollbehov har minskat och jag har dessutom blivit bättre på att behärska mitt språk och framförallt blivit mer trygg i mig själv.”
Ebba Prytz, beteendevetare, Grästorp

”Under ett antal år har Folktandvården Värmland använt Berne Erlandsson som coach för chefer och nyckelmedarbetare. Coachingen har utgått från en emotionell grund och insikterna om de emotionella komponenternas betydelse i ledarskapet har vuxit högst påtagligt. Att denna insikt och medvetenhet är avgörande för såväl verksamhetens som ledarskapets utveckling visas av modern forskning. Under Bernes tid hos oss har verksamhetens samlade ledarskap tillförts ett gemensamt språk, insikter och färdigheter som i hög grad bidragit till vår utveckling.” -
Hans Östholm, tandvårdschef, Folktandvården Värmland

”Med Bernes coaching, bok och träningsprogram har jag hittat harmoni, trygghet och stabilitet i tillvaron. Bernes engagemang, närvaro och otroliga förmåga lyssna och ställa frågor har varit nyckeln till utveckling för mig. Berne är rak, envis och ibland lite tuff. Han ger sig inte i första taget, men det är det som gör att jag står med båda fötterna på jorden idag. Att ha investerat i mig själv och låtit mig utvecklas som människa är det bästa jag har gjort. Till min stora glädje kan jag fortsätta att utvecklas med hjälp av de redskap Berne har gett mig.
Jessica Syrén, lärare, Jönköping

”Anledningen till att jag sökte kontakt med Berne var att jag hade drabbats av tinnitus och mådde extremt dåligt samt sov alldeles för litet om nätterna. Jag hade mycket stora svårigheter att distansera mig från oljudet i mina öron. Bernes hypnos och coaching hjälpte mig på ett mycket bra sätt över den första akuta fasen så att jag efter ett tag kunde hantera den nya situationen med ett inre lugn och en inre tillförsikt inför framtiden.
Efter det så har coachingen mer och mer handlat om mitt ledarskap och mina relationer till människor på jobbet och i det privata. Vi har jobbat mycket med mina känslor och andras känslor i relation till mitt ledarskap, och jag känner ett mycket större lugn och en större inre trygghet i min roll som ledare jämfört med tidigare.” -
Leif Nilsson, Senior Manager Process Governance, TeliaSonera AB, Stockholm

”Berne är en mycket klok person, aktsam om min person och om varje ord han säger. Han är tydlig med sina värderingar och handlar utefter dem, vilket gör det lätt att lära känna honom. Att bli coachad av Berne är befriande. När jag bestämde mig för att söka upp Berne, var det för att få hjälp med att komma över min flygfobi. Då hade jag aldrig kunnat föreställa mig vilken enormt positiv resa det skulle innebära för mig. Berne har hjälpt mig att bli mer medveten om min person och min omgivning. Jag har lärt mig att mer ta hand om mig själv och mina rädslor för att ge utrymme åt nyfikenhet och passion. Jag tar för mig mer av vad livet har att erbjuda. Tack vare en större medvetenhet om mig själv och min omgivning har jag även yrkesmässigt fått ökat självförtroende och ett större driv.” -
Malin Bernhardsson, kvalitetssamordnare, Jönköping

”Modern forskning visar att många organisationer och företag borde ändra fokus i sitt utvecklingsarbete till att se till de mänskliga resurserna före de tekniska. Det är en annorlunda strategi som bygger på coaching, mental träning, emotionell träning och personutveckling. Inom vår verksamhet har coaching pågått på två nivåer dels på personnivå och dels på arbetsplatsnivå. Istället för att fastna i problemperspektiv utgår detta coachingsätt ifrån ett utvecklingsperspektiv vilket medför en utveckling som är mycket handlingsinriktad. Berne är en unik person som snabbt snappar upp hela personen, den verklighet personen agerar i och de utvecklingsbehov personen har. Han behärskar såväl individ- som organisationsperspektivet.”
Anita Albertsson, utbildningschef, Folktandvården Värmland

”Jag har upplevt Berne som en mycket förtroendeingivande coach. Jag litar på honom. Ibland har jag gått hem efter coachingen och har varit arg och inte förstått hur Berne menade. När jag sedan själv har arbetat med bok och CD har pusselbitarna fallit på plats och jag har förstått. Berne har lärt mig att lyssna inåt och bli mer kännande. Det har ibland varit smärtsamt men hjälpt mig framåt. I mitt arbetsrum har jag ett kort på mig själv, cirka 10 år gammal, som en påminnelse att lyssna på ”LillBirgitta”. Jag är nu mer ”VuxenBirgitta” än jag någonsin varit tidigare och jag ser fram emot att få blomstra ytterligare med hjälp av Emotionell Träning (ET), som Berne ”öppnat” mig för.” -
Birgitta Bergqvist, tandhygienist, Karlstad

”Bernes unika metod som bygger på Emotionell Träning (ET) har gett mig användbara redskap för att utveckla min funktion som ledare i ömsesidig samklang med min personliga utveckling.
Den emotionella träningen har öppnat upp för ett nytänkande som spridit ljus över min person som ledare. Genom olika tekniker för att nå fram till mina känslor och integrera dem med mitt ledarskap frammanar Berne genom sin coaching ett autentiskt ledarskap där ord som gemenskap och värdefullt handlande är viktiga ledord. För mig har den emotionella träningen lett till insikter som omformat kartan över mitt emotionella landskap fram till min egen emotionella skattkista.” - 
Päivi Alvenfors, klinikchef, Folktandvården Kristinehamn

”Jag har fått coaching av Berne sedan några år tillbaka. Till en början var denna coaching mer frekvent medan numera några gånger per år. Bernes coaching har gjort att jag vuxit som chef. Jag har fått verktyg för grupputveckling och lärt mig att skapa utvecklingstryck. "Svåra samtal" är nu mycket lättare att genomföra. Berne har ett resonerande förhållningssätt och "bjuder på sig själv" i coachingmötet. Jag vill verkligen rekommendera Bernes coaching, som har gett mig mycket både i arbetslivet och privatlivet." -
Peter Broman, klinikchef, Sjukhustandvården Värmland

”Emotionell Träning (ET) har för mig öppnat ögonen för ytterligare dimensioner av livet. ET har blivit ett effektivt verktyg för min personliga utveckling. Framför allt har avsnittet Basträning med tillhörande CD-program lett till att jag i utsatta situationer med konflikter och konfrontationer mer behåller mitt lugn, min trygghet och stabilitet. Därför kan jag mer fokusera mig på själva samspelet med berörda personer både vad gäller kroppsspråket som det verbala språket. Mitt ledarskap har blivit mer autentiskt.” -
Ulla-Britt Nygren, klinikchef, Folktandvården Säffle

- ”Min första kontakt med Berne var under en utbildning i hypnos för tandläkare på 80-talet. Jag hade en vilja att möta Berne igen. Den tanken blev till handling under senare delen av 90- talet när han höll en kurs för tandvårdspersonal med titeln "Avspänd effektivitet och arbetsglädje". Kursen fick en uppföljning och jag var nyfiken deltagare i båda. De här kurserna var mycket inspirerande och gav mig mersmak. Efter förfrågan påbörjade jag personlig utveckling och coaching under Bernes ledning. Under den här tiden var jag klinikchef inom Folktandvården.
Mötena med Berne gav mig nödvändig näring och tillräckligt med luft under mina ibland bräckliga vingar, de vingar som jag så väl behövde för min familj och för att utveckla mitt arbete. Jag är nu privattandläkare och har återupptagit coachingen med Berne för att fördjupa mig i hans omtumlande Emotionella Träning (ET) och jag känner att den träningen för min personliga utveckling är klockren.” -
Lars Karlsson, Privattandläkare Skärblacka

”Skriver gärna några rader till dig för det som du har gjort för mig och på så sätt även för min familj. Det har haft en oerhörd betydelse för mig i min svåra situation.
För det första har du på ett mycket proffsigt sätt läst av min personlighet, sett mina problem och hjälpt mig att se mina svårigheter på ett helt annat sätt. För mig var allt nattsvart ett antal månader och jag trodde det var omöjligt att vända detta. Men med träning … träning … lyssna … lyssna på CD och inspelningar från vår coaching om och om igen har du lyckats få mig att se saker och ting från en helt annan sida. Detta gäller det som rör familjen men framför allt det som har med mig och mitt välbefinnande att göra. Jag har lärt mig att ta mer plats själv, våga säga NEJ utan dåligt samvete.
Men det absolut viktigaste du lärt mig är att 60% är tankens kraft (placebo) och 40% behandling och läkemedel. Det har lyckats. Allt detta tillsammans har gett mig kraft att gå vidare i livet och övervinna alla mina svårigheter.” -
Heidi Albertsson, bankanställd, Vara

Läs mer om min coaching...