Berne Erlandsson Personcoach - Medarbetarcoach - Ledarcoach
BERNE
  COACHING
 • Är coach, hypnocoach, emotionell tränare, mental tränare, f.d. klinikchef och sjukhustandläkare.
 • Sedan 2002 är jag medarbetarcoach och ledarcoach för Folktandvården Värmland.
 • Sedan 1991 är jag personcoach för personlig utveckling kopplad till olika behov, besvär, problem, hinder, kriser, konflikter eller strul.
 • Jag är utbildad i klinisk hypnos och sedan 1978 kursgivare inom detta ämnesområde både i Sverige och utomlands.
 • Jag är utbildad 1988-1991 i mental träning, Sveriges förste diplomerade mentala tränare från Högskolan i Örebro och Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro.
 • Jag är utbildad 1989-1990 i konsultativt arbetssätt, Östergötlands Läns Landsting.
 • Sedan 1987 är jag föreläsare och kursgivare i Tyskland, DGH (tyska sällskapet för hypnos för tandläkare, läkare och psykologer).
 • Sedan 1996 är jag föreläsare och kursgivare i Tyskland, DGZH (tyska tandläkarsällskapet för hypnos).
 • Sedan 1975 är jag föreläsare och kursgivare i Sverige inom ämnesområdena tandvård, klinisk hypnos, mental träning och senare år emotionell träning. 
 • Efter studier i Tyskland och Sverige blev jag tandläkare 1969 och sedan mitten av 70-talet sjukhustandläkare och klinikchef med speciell inriktning på tandvårdsrädda patienter och patienter inom psykiatrin.
 • Mitt senaste förordnande var från 2000 till 2002 som klinikchef för den samlade Sjukhustandvården i Östergötland, innefattande tre kliniker.
Berne Berne Erlandsson Anita Anita Erlandsson
 • Är f.d. lågstadielärare och special-lärare.
 • Jag har varit med vid i stort sett alla Bernes föreläsningar, workshops och kurser såväl i Sverige som i andra länder.
 • Jag är väl förtrogen med Bernes ämnes- och arbetsområden.
 • Jag är administrativt ansvarig och sköter om allmän information, bokningar, försäljning, fakturering och bokföring.