Berne Erlandsson Personcoach - Medarbetarcoach - Ledarcoach
BERNE
  COACHING
Här kan du göra din beställning av mina publikationer och gratis ladda ner min omfattande litteraturlista.
Min pappersbok:
Emotionell Träning, personutveckling och
emotionellt ledarskap
E-bok:
Jo, du kan – när du drivs av den rätta känslan!
E-avsnitt 1: Referenser - sammanfattning
E-avsnitt 2:

Eudaimoniskt välbefinnande

E-avsnitt 3: Autentiskt ledarskap
E-avsnitt 4:

SpegelsystemetMin pappersbok: Emotionell Träning, personutveckling och emotionellt ledarskap
Med sju träningsprogram på CD.

Boken vänder sig till dig som privatperson som vill utveckla ditt personliga välbefinnande – ”eudaimonic well-being” - hållbart över tid genom personlig utveckling kopplad till olika behov, besvär, hinder, kriser, konflikter eller strul.
Boken vänder sig till dig som medarbetare som vill utveckla ditt medarbetarskap – ett coachande lagarbete med avspänd effektivitet och arbetsglädje.
Boken vänder sig till dig som chef som vill utveckla ditt ledarskap – ett autentiskt ledarskap anpassat till vision, mål och resultatkrav. 
För de flesta är det alldeles självklart med fysisk och mental träning. Ändå är det dina känslor och upplevelser, som sätter gränser eller öppnar upp för ditt tänkande och agerande. Därför borde Emotionell Träning vara lika självklar.
Emotionell Träning är ett rullande utvecklingsprojekt.
Detta är en bok i Emotionell Träning (576 s. och ett 60tal ill.). Den består av sju träningsprogram på CD, ett avsnitt med praktiska anvisningar och fem fördjupande avsnitt: din emotionella hjärna, trance, personutveckling, relationsutveckling och emotionellt ledarskap. Den vänder sig till professionella tränare som handbok och som studievägledning till privatpersoner, medarbetare och chefer.

571 sidor / Pris: 361:- inkl moms + porto

E-bok
Jo, du kan – när du drivs av den rätta känslan!

Den här boken ger dig en snabb inblick i hur du bättre kan använda dig av dina personliga resurser när du låter dig drivas av känslan.

Du vill naturligtvis något!
Alla vill bli framgångsrika.
Det handlar om förmågan att vara frisk, förmågan att må bra, förmågan att ha meningsfulla relationer med andra människor, förmågan att ha en meningsfull sysselsättning, förmågan att vara effektiv och kunna ta hand om dig själv och andra.
Samtidigt är din vardag fylld av problem och hinder. Du har dina fobier. Du har din stress och dina stressymtom, som ibland leder till utbrändhet. Stress leder till nedsatt immunförsvar och ökad risk för sjukdomar och depressioner.

Egentligen har du i dig själv alla de resurser du behöver.
Du borde lita mer på dina känslor och låta dig drivas av dem.
Jo, du kan – när du drivs av känslan! 

I ”Bernes lilla blå” får du emotionella redskap för att bättre klara av din vardag. Dessa emotionella redskap är grundade på de senaste fem årens forskning inom neurobiologins område.
Du får en inblick i hur din emotionella intelligens griper in i din vardag
Du får praktiska tips om hur du kan hantera tiden och tajma din vardag.
Du får tips om hur du kan utveckla din emotionella intelligens.
Du får praktiska tips om hur du bättre kan få ordning på din vardag.
Du får grunderna i emotionell träning.
Du får en manual för utvärdering av din utveckling.

Motsvarar 185 lässidor / Pris: 99:- inkl moms


E-avsnitt 1
Referenser - sammanfattning

Här har jag gjort en översättning och sammanfattning av enligt mig viktig forskningslitteratur inom området Emotionell Träning (ET), person-, medarbetar- och ledarcoaching. Du får en överblick av ämnesområdet.

Motsvarar 64 lässidor / Pris: 34:- inkl moms


E-avsnitt 2
Eudaimoniskt välbefinnande

Här har jag förankrat mina personliga idéer om välbefinnandet i aktuell forskningslitteratur. Endast ett långsiktigt eudaimoniskt välbefinnande ger dig bättre hälsa och ett mer värdefullt liv.

Motsvarar 58 lässidor / Pris: 31:- inkl moms


E-avsnitt 3
Autentiskt ledarskap

Här har jag förankrat mina personliga idéer om autentiskt ledarskap i aktuell forskningslitteratur och knutit ihop autentiskt ledarskap med eudaimoniskt välbefinnande.

Motsvarar 51 lässidor / Pris: 27:- inkl moms


E-avsnitt 4
Spegelsystemet

Detta avsnitt är speciellt riktat till dig som vill fördjupa dig i ämnesområdet coaching. Jag har översatt och sammanfattat forskningen om spegelsystemet. Det är en forskargrupp från universitetet i Parma, Italien som ligger bakom dessa nya rön, som av många anses vara i nobelprisklass. Jag kan gott säga att spegelsystemet lägger grunden för en framgångsrik coaching. Utifrån denna grund gör jag mina reflexioner över kopplingen mellan coaching och spegelsystemet. Bland annat utvecklar jag mitt begrepp ”Förebildsfilosofin”.

Motsvarar 90 lässidor / Pris: 45:- inkl moms


Litteraturlista

Vill du ha min litteraturlista kan du gratis ladda ner den här pdf-filen
Huvudentrén
>>Till Beställningen